Sterowniki

Wszystkie sterowniki i systemy sterowania są opracowywane i produkowane bezpośrednio w firmie WOYWOD. Są one precyzyjnie dopasowane do systemu PLASTICOLOR. Do obsługi i wizualizacji urządzeń oraz instalacji oferujemy wiele wariantów o szerokim zakresie funkcji. Obszar zastosowania jest różny w zależności od modelu i sięga od sterowania synchronicznego i przechowywania danych dotyczących produkcji i błędów do zintegrowanego zarządzania materiałem, recepturą i zamówieniami. Nasze sterowniki mogą być łatwo podłączane do wszystkich popularnych systemów magistrali (Modbus, Profibus itp.) bądź są już „Ready for Industry 4.0” (gotowe do pracy w przemyśle) (komunikacja poprzez OPC UA).

Rozwój projektowy elektroniki i oprogramowania

Nasi inżynierowie ds. rozwoju posiadają wieloletnie doświadczenie w dziedzinie techniki sterowania. Specjalnie opracowane własne rozwiązania sterowania i oprogramowania tworzą wspólnie z naszymi urządzeniami i systemami doskonałą symbiozę, gwarantując najwyższy poziom funkcjonalności przy jednoczesnym zapewnieniu intuicyjnej obsługi.

Warianty

Pojedyncze sterowanie PC 90-04 dla pojedynczych wolumetrycznych urządzeń dozujących
Karta informacyjna serii PC

Sterownik modułowy serii PDC dla pojedynczych wolumetrycznych urządzeń dozujących, systemów zmiany koloru, instalacji dozujących i wolumetrycznych instalacji mieszających
Karta informacyjna serii PDC

System sterowania PPM dla urządzeń dozujących, systemów zmiany koloru, instalacji dozujących, układów pomiaru przepustowości, wolumetrycznych instalacji mieszających, grawimetrycznych instalacji mieszających, zadań regulacji, np. regulacja wytłaczarki (kg/h), regulacja wagi na metr (g/m)
Karta informacyjna systemu PPM

Nasze wyzwania.

WOYWOD jest czymś więcej niż tylko dostawcą komponentów systemowych dla przetwórstwa tworzyw sztucznych. Szukasz rozwiązań w zakresie dozowania i mieszania materiałów różnego typu? Zatem skontaktuj się z nami:
e-mail lub +49 (0) 89 854800

Wie können wir Ihnen behilflich sein?

Füllen Sie einfach das Formular aus und drücken Sie auf Anfrage Senden, wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.

* Required field

Hiermit akzeptieren Sie, dass die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übersendet werden und erklären sich damit einverstanden, dass wir Ihre Angaben für die Beantwortung Ihrer Anfrage bzw. Kontaktaufnahme verwenden. Sie können Ihre erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden Ihre Daten umgehend gelöscht. Ihre Daten werden ansonsten gelöscht, wenn wir Ihre Anfrage bearbeitet haben oder der Zweck der Speicherung entfallen ist. Sie können sich jederzeit über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auch in der Datenschutzerklärung dieser Webseite.

Contactform validation with ReCaptcha

Click Show Form to send your request. By this you accept third-party Cookies.