Systemy suszenia

Efektywne suszenie materiałów z tworzyw sztucznych aż do uzyskania optymalnej wilgotności resztkowej ma decydujące znaczenie dla produkcji wyrobów wysokiej jakości. Zakres usług WOYWOD obejmuje przenośne, kompaktowe suszarki lub centralne instalacje suszące, jak również systemy krystalizacji do przetwarzania materiałów PET z postaci amorficznej w półkrystaliczną. Wszystkie leje do suszenia są w pełni zaizolowane i wyposażone w odpowiednie wzierniki. Większe leje wyposażone są w drzwi do czyszczenia, które gwarantują optymalną ich dostępność.

Warianty

System suchego powietrza DDT
Systemy te działają na zasadzie absorpcji, tzn. ogrzewania i osuszania w obiegu zamkniętym poprzez zbiorniki z substancją osuszającą. Są one niezależne od warunków otoczenia i mogą zostać opcjonalnie dostarczone z IPC i interfejsem magistrali. Wszystkie systemy DDT są indywidualnie projektowane i dostosowywane do danego rodzaju zastosowania.

System ciepłego powietrza IHT
Suszarki pracują z użyciem powietrza otoczenia. Wynik zależy zatem od warunków otoczenia (wilgotności względnej i temperatury). Systemy ciepłego powietrza są wykorzystywane głównie do wstępnego podgrzewania lub suszenia materiałów niehigroskopijnych.

Zalety praktyczne

  • Duży wybór możliwości łączenia.
  • W pełni izolowane leje do suszenia.
  • Efektywność energetyczna (do 40% oszczędności energii).
  • Konstrukcja modułowa.
  • Prosta obsługa.

Nasze wyzwania.

WOYWOD jest czymś więcej niż tylko dostawcą komponentów systemowych dla przetwórstwa tworzyw sztucznych. Szukasz rozwiązań w zakresie dozowania i mieszania materiałów różnego typu? Zatem skontaktuj się z nami:
e-mail lub +49 (0) 89 854800

Wie können wir Ihnen behilflich sein?

Füllen Sie einfach das Formular aus und drücken Sie auf Anfrage Senden, wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.

* Required field

Hiermit akzeptieren Sie, dass die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übersendet werden und erklären sich damit einverstanden, dass wir Ihre Angaben für die Beantwortung Ihrer Anfrage bzw. Kontaktaufnahme verwenden. Sie können Ihre erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden Ihre Daten umgehend gelöscht. Ihre Daten werden ansonsten gelöscht, wenn wir Ihre Anfrage bearbeitet haben oder der Zweck der Speicherung entfallen ist. Sie können sich jederzeit über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auch in der Datenschutzerklärung dieser Webseite.

Contactform validation with ReCaptcha

Click Show Form to send your request. By this you accept third-party Cookies.