Řízení

Veškerá řízení a řídicí systémy jsou vyvíjena a vyráběna přímo společností WOYWOD. Jsou přesně sladěna se systémem PLASTICOLOR. Pro obsluhu a vizualizaci přístrojů a zařízení jsou k dispozici nejrůznější varianty s rozmanitými funkcemi. Oblast použití je v závislosti na modelu různá a sahá od synchronního řízení přes ukládání výrobních a chybových dat až po integrovanou správu materiálů, receptur, resp. objednávek. Naše řízení lze bez problémů připojit i ke všem běžným sběrnicovým systémům (Modbus, Profibus atd.), resp. již odpovídají stavu „Ready for Industry 4.0“ (komunikace přes OPC UA).

Vývoj elektroniky a softwaru

Naši vývojoví inženýři mají desítky let zkušeností v oblasti řídicí techniky. Speciálně vyvinutá řízení a softwarová řešení tvoří společně s našimi přístroji a zařízeními perfektní symbiózu a zaručují maximální funkčnost s intuitivní obsluhou.

Varianty

Samostatné řízení PC 90-04 pro jednotlivé volumetrické dávkovače
Datový list série PC

Modulové řízení série PDC pro jednotlivé volumetrické dávkovače, systémy změny barvy, dávkovací zařízení a volumetrická míchací zařízení
Datový list série PDC

Řídicí systém PPM fpro dávkovače, systémy změny barvy, dávkovací zařízení, systémy záznamu propustnosti, volumetrická míchací zařízení, gravimetrická míchací zařízení, úkoly regulace, např. regulace vytlačovacího stroje (kg/h), regulace hmotnosti na metr délky (g/m)
Datový list systému PPM

Ozvěte se nám.

Společnost WOYWOD je mnohem více než jen dodavatel systémových komponent pro zpracování plastů. Hledáte řešení pro dávkování a míchání různých materiálů? Pak nás kontaktujte:
E-Mail nebo +49 (0) 89 854800

Wie können wir Ihnen behilflich sein?

Füllen Sie einfach das Formular aus und drücken Sie auf Anfrage Senden, wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.

* Required field

Hiermit akzeptieren Sie, dass die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übersendet werden und erklären sich damit einverstanden, dass wir Ihre Angaben für die Beantwortung Ihrer Anfrage bzw. Kontaktaufnahme verwenden. Sie können Ihre erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden Ihre Daten umgehend gelöscht. Ihre Daten werden ansonsten gelöscht, wenn wir Ihre Anfrage bearbeitet haben oder der Zweck der Speicherung entfallen ist. Sie können sich jederzeit über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auch in der Datenschutzerklärung dieser Webseite.

Contactform validation with ReCaptcha

Click Show Form to send your request. By this you accept third-party Cookies.