Instalacje mieszające

W naszych instalacjach mieszających wszystkie materiały – w tym materiał główny – są doprowadzane z urządzenia dozującego. Standardowa instalacja mieszająca składa się z dwóch do ośmiu urządzeń dozujących. Modułowa budowa pozwala realizować konstrukcje specjalne z więcej niż ośmioma komponentami. System PLASTICOLOR umożliwia również bezproblemową rozbudowę istniejących instalacji mieszających i zmianę wyposażenia z wolumetrycznej na grawimetryczną.

Zalety praktyczne

 • Wysoka dokładność dozowania (ok. +/–0,5% lub lepsza).
 • Minimalna ilość wstępnie wymieszanego materiału przy zmianie materiału.
 • Pobieranie próbek bez przerywania produkcji.
 • Brak segregacji mieszaniny
 • Możliwe ekstremalne wymieszanie jak np. 1: 2000.
 • Bardzo dobra odtwarzalność.
 • Pamięć materiałów i receptur, zarządzanie zamówieniami (opcja).
 • Obszerne funkcje monitorowania.
 • Wysoka niezawodność operacyjna, nawet przy pracy ciągłej.
 • Stałe protokołowanie wszystkich danych operacyjnych i danych o błędach.
 • Dokładny zapis danych dotyczących zużycia i procesów produkcyjnych.

External content from Vimeo

Click Activate Videos to watch. By this you accept third-party Cookies.

Video ID: 564078847

External content from Vimeo

Click Activate Videos to watch. By this you accept third-party Cookies.

Video ID: 560846199

Sterowniki

Instalacje mieszające osiągają najwyższą dokładność dzięki precyzyjnemu sterowaniu za pomocą systemu sterowników PPM. W dowolnej chwili istnieje możliwość podłączenia instalacji do wszystkich popularnych systemów magistrali (Modbus, Profibus, TCP/IP, Profinet, CANopen, Ethernet/IP, komunikacja poprzez OPC UA).

Do sterowników

Nasze wyzwania.

WOYWOD jest czymś więcej niż tylko dostawcą komponentów systemowych dla przetwórstwa tworzyw sztucznych. Szukasz rozwiązań w zakresie dozowania i mieszania materiałów różnego typu? Zatem skontaktuj się z nami:
e-mail lub +49 (0) 89 854800

Wie können wir Ihnen behilflich sein?

Füllen Sie einfach das Formular aus und drücken Sie auf Anfrage Senden, wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.

* Required field

Hiermit akzeptieren Sie, dass die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übersendet werden und erklären sich damit einverstanden, dass wir Ihre Angaben für die Beantwortung Ihrer Anfrage bzw. Kontaktaufnahme verwenden. Sie können Ihre erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden Ihre Daten umgehend gelöscht. Ihre Daten werden ansonsten gelöscht, wenn wir Ihre Anfrage bearbeitet haben oder der Zweck der Speicherung entfallen ist. Sie können sich jederzeit über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auch in der Datenschutzerklärung dieser Webseite.

Contactform validation with ReCaptcha

Click Show Form to send your request. By this you accept third-party Cookies.