Instalacje dozujące

W przypadku instalacji dozujących WOYWOD dostarczamy wszystkie komponenty, poczynając od układu wlotowego maszyny (np. lej materiału głównego, przenośnik ssący, separator magnetyczny). Instalacje dozujące są przeznaczone do maszyn przetwórczych o możliwie stałej wydajności przetwórczej. Nadają się one do dozowania wieloskładnikowego (np. katalizator/farba) lub wielokrotnej zmiany koloru.

Metoda działania

Materiał główny przepływa swobodnie do ślimaka wytłaczarki lub formierki wtryskowej, jak w przypadku pojedynczego urządzenia. Wszystkie składniki dodatków są dodawane do strumienia materiału głównego. Prędkości obrotowe ślimaków dozujących są zsynchronizowane z prędkością obrotową maszyny przetwórczej. Materiały są mieszane bardzo równomiernie w maszynie produkcyjnej. Niewielka odległość między układem dozowania i przetwarzania zapobiega segregacji mieszaniny.

Zalety praktyczne

  • Możliwość indywidualnego łączenia urządzeń.
  • Dozowanie komponentów dodatkowych bezpośrednio przez układ wlotowy maszyny.
  • Wyeliminowanie segregacji mieszaniny.

Sterowniki

Instalacje dozujące osiągają najwyższą dokładność dzięki precyzyjnemu sterowaniu za pomocą naszych systemów sterowników serii PDC lub systemów sterowników PPM.

Do sterowników

Nasze wyzwania.

WOYWOD jest czymś więcej niż tylko dostawcą komponentów systemowych dla przetwórstwa tworzyw sztucznych. Szukasz rozwiązań w zakresie dozowania i mieszania materiałów różnego typu? Zatem skontaktuj się z nami:
e-mail lub +49 (0) 89 854800

Wie können wir Ihnen behilflich sein?

Füllen Sie einfach das Formular aus und drücken Sie auf Anfrage Senden, wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.

* Required field

Hiermit akzeptieren Sie, dass die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übersendet werden und erklären sich damit einverstanden, dass wir Ihre Angaben für die Beantwortung Ihrer Anfrage bzw. Kontaktaufnahme verwenden. Sie können Ihre erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden Ihre Daten umgehend gelöscht. Ihre Daten werden ansonsten gelöscht, wenn wir Ihre Anfrage bearbeitet haben oder der Zweck der Speicherung entfallen ist. Sie können sich jederzeit über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auch in der Datenschutzerklärung dieser Webseite.

Contactform validation with ReCaptcha

Click Show Form to send your request. By this you accept third-party Cookies.