Systemy zmiany koloru

Nasze systemy zmiany koloru nadają się do prostych lub złożonych zastosowań jako urządzenia peryferyjne do wytłaczarek i formierek wtryskowych. Są one dostępne dla dwóch do ośmiu urządzeń dozujących w wersji standardowej lub wersji specjalnej do więcej niż ośmiu urządzeń dozujących.

Metoda działania

Nasze systemy zmiany koloru umożliwiają przejście z jednego koloru na drugi w ciągu kilku sekund, bez jakichkolwiek przerw. Sterownik może synchronicznie zatrzymać urządzenie produkujące i uruchomić inne urządzenie. Każde urządzenie dozujące wyposażone jest w pneumatyczną zasuwę ze zwężoną końcówką. Zasuwa otwiera i zamyka się automatycznie, zapobiegając w ten sposób ściekaniu materiału. Urządzenie dozujące, które nie jest zaangażowane w recepturę, może zostać bezpiecznie zamknięte, tak aby można je było przygotować do następnej serii produkcyjnej.

Zalety praktyczne

  • Natychmiastowe przestawienie produkcji.
  • Łatwe operacje i obsługa.
  • Niewielka ilość wstępnie wymieszanego materiału.
  • Mniejsze koszty wyposażenia.
  • Eliminacja wybrakowanych części produkcyjnych i odpadów.
  • Skalowalność dzięki połączeniu wielu urządzeń.

Sterowniki

Systemy zmiany koloru osiągają najwyższą dokładność dzięki precyzyjnemu sterowaniu za pomocą naszych modułowych sterowników serii PDC lub sterowników PPM.

Do sterowników

Nasze wyzwania.

WOYWOD jest czymś więcej niż tylko dostawcą komponentów systemowych dla przetwórstwa tworzyw sztucznych. Szukasz rozwiązań w zakresie dozowania i mieszania materiałów różnego typu? Zatem skontaktuj się z nami:
e-mail lub +49 (0) 89 854800

Wie können wir Ihnen behilflich sein?

Füllen Sie einfach das Formular aus und drücken Sie auf Anfrage Senden, wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.

* Required field

Hiermit akzeptieren Sie, dass die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übersendet werden und erklären sich damit einverstanden, dass wir Ihre Angaben für die Beantwortung Ihrer Anfrage bzw. Kontaktaufnahme verwenden. Sie können Ihre erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden Ihre Daten umgehend gelöscht. Ihre Daten werden ansonsten gelöscht, wenn wir Ihre Anfrage bearbeitet haben oder der Zweck der Speicherung entfallen ist. Sie können sich jederzeit über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auch in der Datenschutzerklärung dieser Webseite.

Contactform validation with ReCaptcha

Click Show Form to send your request. By this you accept third-party Cookies.