Ready for Industry 4.0

11.10.2019 Woywod Inside

Nowo opracowana sieć i interfejs sieciowy PPM II wyznaczają kierunek na przyszłość:

  • Wymiana danych dotyczących łączności za pośrednictwem OPC-UA (Open Platform Communications Unified Architecture)
  • Szybka i łatwa dostępność danych dotyczących zakładu i procesu również za pośrednictwem urządzeń mobilnych
  • Najłatwiejsza konfiguracja urządzeń i systemów PLASTICOLOR z wykorzystaniem interfejsu WEB PPM II
  • Opcjonalna obsługa podstawowych funkcji
  • Wymiana danych (odczyt i zapis) z innymi systemami sterowania

Zintegrowany komputer z różnymi interfejsami:

  • Magistrala CAN do podłączenia modułów sterujących PPM
  • Interfejs szeregowy (ModBus RTU) do podłączenia konwertera Profinet, EthernetIP itp
  • Ethernet 100 Mbit (ModBus TCP / IP) do połączenia IPC z oprogramowaniem PPM-TSC lub oprogramowaniem innej firmy
  • Połączenie WiFi