Systemy suszenia

Efektywne suszenie materiałów z tworzyw sztucznych aż do uzyskania optymalnej wilgotności resztkowej ma decydujące znaczenie dla produkcji wyrobów wysokiej jakości. Zakres usług WOYWOD obejmuje przenośne, kompaktowe suszarki lub centralne instalacje suszące, jak również systemy krystalizacji do przetwarzania materiałów PET z postaci amorficznej w półkrystaliczną. Wszystkie leje do suszenia są w pełni zaizolowane i wyposażone w odpowiednie wzierniki. Większe leje wyposażone są w drzwi do czyszczenia, które gwarantują optymalną ich dostępność.

Warianty

System suchego powietrza DDT
Systemy te działają na zasadzie absorpcji, tzn. ogrzewania i osuszania w obiegu zamkniętym poprzez zbiorniki z substancją osuszającą. Są one niezależne od warunków otoczenia i mogą zostać opcjonalnie dostarczone z IPC i interfejsem magistrali. Wszystkie systemy DDT są indywidualnie projektowane i dostosowywane do danego rodzaju zastosowania.

System ciepłego powietrza IHT
Suszarki pracują z użyciem powietrza otoczenia. Wynik zależy zatem od warunków otoczenia (wilgotności względnej i temperatury). Systemy ciepłego powietrza są wykorzystywane głównie do wstępnego podgrzewania lub suszenia materiałów niehigroskopijnych.

Zalety praktyczne

  • Duży wybór możliwości łączenia.
  • W pełni izolowane leje do suszenia.
  • Efektywność energetyczna (do 40% oszczędności energii).
  • Konstrukcja modułowa.
  • Prosta obsługa.

Nasze wyzwania.

WOYWOD jest czymś więcej niż tylko dostawcą komponentów systemowych dla przetwórstwa tworzyw sztucznych. Szukasz rozwiązań w zakresie dozowania i mieszania materiałów różnego typu? Zatem skontaktuj się z nami:
info@woywod.de lub +49 (0) 89 854800