Systémy změny barvy

Naše systémy změny barvy jsou vhodné pro jednoduché nebo komplexní aplikace jako periferní zařízení pro vytlačovací a vstřikovací stroje. Jsou k dostání pro dva až osm dávkovačů ve standardní verzi nebo je lze dodat jako speciální konstrukci s více než osmi dávkovači.

Způsob činnosti

Pomocí našich systémů změny barvy je možné přepnutí z jedné barvy na jinou bez přerušení během několika sekund. Řízení je schopno synchronně zastavit produkující zařízení a spustit další zařízení. Každý dávkovač je opatřen pneumatickým uzavíracím šoupátkem hrdla. Toto šoupátko se otvírá a zavírá automaticky a zabraňuje tak nadměrnému sypání materiálu. Díky bezpečnému uzavření dávkovače, který se nezúčastňuje na receptuře, lze tento dávkovač připravit pro další výrobu.

Praktické výhody

  • Okamžité přepnutí výroby.
  • Jednoduchá manipulace a obsluha.
  • Malé množství předem smíchaného materiálu.
  • Snížení nákladů na přípravu.
  • Zamezení výrobě zmetků a odpadu.
  • Škálovatelnost díky sloučení více zařízení.

Řízení

Maximální přesnosti v důsledku přesného řízení dosáhnou systémy změny barvy díky našemu modulárnímu řízení série PDC nebo díky řídicím systémům PPM.

K řízení

Ozvěte se nám.

Společnost WOYWOD je mnohem více než jen dodavatel systémových komponent pro zpracování plastů. Hledáte řešení pro dávkování a míchání různých materiálů? Pak nás kontaktujte:
E-Mail nebo +49 (0) 89 854800

Wie können wir Ihnen behilflich sein?

Füllen Sie einfach das Formular aus und drücken Sie auf Anfrage Senden, wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.

* Required field

Hiermit akzeptieren Sie, dass die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übersendet werden und erklären sich damit einverstanden, dass wir Ihre Angaben für die Beantwortung Ihrer Anfrage bzw. Kontaktaufnahme verwenden. Sie können Ihre erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden Ihre Daten umgehend gelöscht. Ihre Daten werden ansonsten gelöscht, wenn wir Ihre Anfrage bearbeitet haben oder der Zweck der Speicherung entfallen ist. Sie können sich jederzeit über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auch in der Datenschutzerklärung dieser Webseite.

Contactform validation with ReCaptcha

Click Show Form to send your request. By this you accept third-party Cookies.