Řízení

Veškerá řízení a řídicí systémy jsou vyvíjena a vyráběna přímo společností WOYWOD. Jsou přesně sladěna se systémem PLASTICOLOR. Pro obsluhu a vizualizaci přístrojů a zařízení jsou k dispozici nejrůznější varianty s rozmanitými funkcemi. Oblast použití je v závislosti na modelu různá a sahá od synchronního řízení přes ukládání výrobních a chybových dat až po integrovanou správu materiálů, receptur, resp. objednávek. Naše řízení lze bez problémů připojit i ke všem běžným sběrnicovým systémům (Modbus, Profibus atd.), resp. již odpovídají stavu „Ready for Industry 4.0“ (komunikace přes OPC UA).

Varianty

Samostatné řízení PC 90-04 pro jednotlivé volumetrické dávkovače
Datový list série PC

Modulové řízení série PDC pro jednotlivé volumetrické dávkovače, systémy změny barvy, dávkovací zařízení a volumetrická míchací zařízení
Datový list série PDC

Řídicí systém PPM fpro dávkovače, systémy změny barvy, dávkovací zařízení, systémy záznamu propustnosti, volumetrická míchací zařízení, gravimetrická míchací zařízení, úkoly regulace, např. regulace vytlačovacího stroje (kg/h), regulace hmotnosti na metr délky (g/m)
Datový list systému PPM

Vývoj elektroniky a softwaru

Naši vývojoví inženýři mají desítky let zkušeností v oblasti řídicí techniky. Speciálně vyvinutá řízení a softwarová řešení tvoří společně s našimi přístroji a zařízeními perfektní symbiózu a zaručují maximální funkčnost s intuitivní obsluhou.

Ozvěte se nám.

Společnost WOYWOD je mnohem více než jen dodavatel systémových komponent pro zpracování plastů. Hledáte řešení pro dávkování a míchání různých materiálů? Pak nás kontaktujte:
info@woywod.de nebo +49 (0) 89 854800